UCHWAŁA NR VI/33/2015

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.