Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała LVII/421/2018 Studium 2018 (OBOWIĄZUJĄCY)

Uchwała Nr XLIII.400.06 Studium 2006 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)

Uchwała Nr XXIV.180.2016 Studium 2016 (UNIEWAŻNIONY WYROK WSA Sygn. akt IV SA.Po 956.16)