Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
kadencja 2014-2018
 

Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.
Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.


1. Komisja Rewizyjna
1. Ewa Siodła Przewodnicząca
2. Ryszard Poznański Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Hulida Członek
4. Michał Kozioł Członek

2. Komisja Budżetu i Finansów
1. Iwona Kostrzewa - Lewińska Przewodnicząca
2. Michał Kozioł Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Hulida Członek
4. Agnieszka Kowalska Członek
5. Ryszard Poznański Członek
6. Piotr Przybyłowski Członek
7. Wojciech Redziak Członek
8. Ewa Siodła Członek

3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Jarosław Górski Przewodniczący
2. Małgorzata Jeśko-Doręgowska Z-ca Przewodniczącego
3. Dariusz Boberski Członek
4. Beata Chmielewska Członek
5. Agnieszka Kowalska Członek
6. Mirosława Kutnik Członek
7. Eugeniusz Lasota Członek
8. Wojciech Redziak Członek
9. Roman Wieczorek Członek

4. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
1. Eugeniusz Lasota Przewodniczący
2. Roman Wieczorek Z-ca Przewodniczącego
3. Dariusz Boberski Członek
4. Beata Chmielewska Członek
5. Jarosław Górski Członek
6. Małgorzata Jeśko-Doręgowska Członek
7. Iwona Kostrzewa-Lewińska Członek
8. Mirosława Kutnik Członek
9. Piotr Przybyłowski Członek