Ogłoszenie

AGT.6721.2.2012

 Chodzież, 26.01.2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 9 lutego 2015 roku o godzinie 1700, w Sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży

/-/ Piotr Witkowski

 

A.Z.