Protokół Nr LIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 listopada 2014r.:

Protokół Nr LIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 listopada 2014r.:

Załączniki: