Protokół Nr LII/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014r.

Protokół Nr LII/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014r.:

Załączniki: