Protokół Nr LI/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2014r.

Protokół Nr LI/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2014r.:

Załącznik: