Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 17 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży1  podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży, Rady Powiatu Chodzieskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.