Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży:

 

 

Lp.

Data

Nazwa dnia tygodnia

Godziny

1.

13.10.2014

poniedziałek

16.00-17.00

 

2.

15.10.2014

środa

16.00-17.00

 

3.

17.10.2014

piątek

16.00-24.00

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:

Urząd Miejski w Chodzieży

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala nr 205

 tel. (0-67) 28 25 704

 


 

                   Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

                        1. Derkowski Janusz - Przewodniczący

                        2. Szafran Sylwia - Zastępca Przewodniczącego

                        3. Januszczak Katarzyna

                        4. Kadzban Dominika

                        5. Kośmicka Elżbieta

                        6. Michalski Jerzy

                        7. Szymańska Dorota

                        8. Świergosz Bogumiła

                        9. Walkowiak Iwona