Protokół Nr L/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014r.

Protokół Nr L/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014r.:

Załączniki: