Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie Nr 12/2014 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 22 września 2014r.

 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży