Informacja w sprawie uboju

Ogłoszenie dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich