Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W CHODZIEŻY

L.p.

Data i nr wpisu do rejestru

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy 

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

LICZBA MIEJSC
PLANOWYCH

1.

27-08-2014 / 01942

Lucyna Różewicz

ul. Łąkowa 2,

64-800 Chodzież

764-13-04-275

302171890

ul. Łąkowa 2,

64-800 Chodzież

24

2.

29-03-2019/

05254

Mariusz Błaszczyk

ul. Ofiar Gór Morzewskich 46,

64-800 Chodzież

782-16-86-321

302349720

ul. Ofiar Gór Morzewskich 46,

64-800 Chodzież

36

3.

02-03-2020/

16329/Z

Marcin Kozierowski Architekci

ul. Kościelna 33a/261

60-537 Poznań

764-22-81-010

301284527

ul. Stanisława Staszica 12,

64-800 Chodzież

30