Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Chodzieży

 

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA DYŻURÓW RADNYCH W SPRAWIE SKARG

I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓWPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży

p. Mirosława Kutnik pełni dyżur

w godzinach od 14.00-15.00 w terminach:

7.07.2014r.

21.07.2014r.

28.07.2014r.

4.08.2014r.

18.08.2014r.
Radni dyżurują w pokoju nr 205 (parter) Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Paderewskiego Paderewskiego 2
Pozostali Radni Rady Miejskiej

w Chodzieży


w okresie od 07.07.2014r. do 01.09.2014r.


nie będą pełnili dyżurów

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                 /-/ Mirosława Kutnik