Protokół Nr XLVIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2014r.

Protokół Nr XLVIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2014r.:

Załącznik: