Informacja w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK, BUDYNKÓW, MIESZKAŃ W ŚRÓDMIEŚCIU

I INNYCH MIESZKAŃCÓWBurmistrz Miasta Chodzieży informuje;

Szanowni Mieszkańcy !

Zgodnie z postulatami wielu mieszkańców naszego miasta opracowany został projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmiejskiej części Chodzieży.

Każdy taki plan nakłada ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oraz możliwości pełnego jego wykorzystania - plan mówi co można na nieruchomości robić, a czego nie można zrobić , np. można dobudować budynek albo nie można dobudować, można zrobić z mieszkania sklep albo nie można.

Dlatego w interesie każdego właściciela działki, budynku lub mieszkania jest zapoznanie się z projektem planu by zgłosić swoje uwagi, czy propozycje do tego projektu planu.

Kiedy plan zostanie uchwalony, będzie już za późno na zmiany, ponieważ każdy mieszkaniec miasta będzie musiał się do niego stosować .

Dlatego koniecznie musicie się Państwo zapoznać z projektem planu.

Zapoznać się z planem można w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 - Wydział Architektury - II piętro - w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach od 27 maja 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku

Plan obejmuje obszar ograniczony pasami drogowymi ul. St. Staszica, Bosej, K. Marcinkowskiego, T. Kościuszki, Dworcowej i Składowej oraz terenami zabudowanymi północnej pierzei ulic: T. Kościuszki, Kościelnej, Rynku i Wojska Polskiego do ul. A. Mickiewicza, południową pierzeją ul. Wojska Polskiego oraz wschodnią pierzeją Rynku do ul. Staszica

Dyskusja publiczna, z udziałem mieszkańców, w sprawie planu odbędzie się dnia

24 czerwca 2014 roku o godz. 15.30 w sali nr 305 (sala sesyjna) w Urzędzie Miejskim

Informacja !

Zawiadomienie każdego mieszkańca z osobna nie jest ustawowo wymagane, jednak zawiadomienie takie jest w tym przypadku wykonane, ponieważ Burmistrz Miasta Chodzieży, chce stworzyć indywidualnie każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi śródmieścia możliwość zapoznania się z projektem planu i brania udziału w jego tworzeniu.