GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony do 12 maja 2014 roku w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171.

Załącznik- wzór zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki na karty do głosowania