Ogłoszenie w sprawie sprzedaży mienia ruchomego w pisemnym przetargu ofertowym

Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży mienia ruchomego w pisemnym przetargu ofertowym.