Wykaz udzielonej pomocy publicznej za rok 2013

Chodzież, dnia 11.04.2014 r

 

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych
 1. Tadeusz Wojtkowiak

 2. Europol Meble Polska Sp. z oo Sp. K.

 3. Adela i Jan Bełkot „Bar u Jasia"

 4. Alicja Frydrych

 5. Jacek Zadworny Firma „Drutex"

 6. Zbigniew Wardak

 7. Józef Słomkowski

 8. Tadeusz Harmatowski

 9. Krzysztof Klofik

 10. Bogdan Dudek

 11. Arkadiusz Matusiak

 12. Michał Mocarski

 13. Mariusz Pietruszka

 14. Maciej Pawiński

 15. Jerzy Garstka

 16. Wojciech Gotszling

 17. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ryba" sp. z o.o.

 18. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem"

 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chodzieży