Wykaz umorzeń za rok 2013

Chodzież, dnia 13.02.2014 r

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2013 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Tadeusz Wojtkowiak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

3.326,00

Poniesienie kosztów ułożenia chodnika

2

Beata Pisarek

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

688,0

Trudności finansowe

3

Zdzisław Bieluk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

8.195,00

Trudności finansowe

4

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

511,0

Trudności finansowe

5

Agnieszka Kowalska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

628,0

Trudności finansowe

6

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3.815,00 + odsetki 164,00

Trudności finansowe po wypadku samochodowym

7

Europol Meble Polska Sp. z oo Spółka Komandytowa

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

46.330,00 + odsetki 742,00

Trudności w zbyciu nieruchomości

8

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

14.430,00 + odsetki 10.458,00

Trudności finansowe

9

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek leśny

Umorzenie zaległości

157,00

Trudności finansowe

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

11

Centrum Handlowe MAG Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

13

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

14

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

15

Krzysztof Sobkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

16

Irena Pietrzak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

17

Adela i Jan Bełkot

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

18

Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

19

Tadeusz Harmatowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

20

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

21

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TS Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

22

Zbigniew Wardak

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

23

Michał Mocarski

Opłata adiacencka

Umorzenie

2.158,75 zł + odsetki 271,07

Trudna sytuacja finansowa

 

 

J.W.