Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetó

Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.