Ogólne warunki umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta Chodzieży

Ogólne warunki umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta Chodzieży

Na reklamodawcach ciąży obowiązek wystąpienia do Burmistrza Miasta Chodzieży, jako do zarządcy dróg gminnych, z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, celem umieszczenia reklamy.

Powyższy obowiązek wynika bezpośrednio z art. 40, ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i zakłada, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym mowa w w/w ustępie, dotyczy m.in. reklam.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 w/w ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w w/w celu, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych i  uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży, zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy reklamy mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Zgodnie z §4 pkt 3 uchwały Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3269) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym ustalono stawkę 1,00 zł za 1 m² powierzchni reklamy.

Nie zastosowanie się do powyższego, tj. umieszczenie reklamy wyborczej bez zgody zarządcy drogi, skutkowało będzie wykonaniem art. 40 ust. 12 w/w ustawy, który zakłada, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty.

Ponadto zauważyć należy, że:

Drogi gminne znajdujące się w zarządzie Burmistrza Miasta Chodzieży:
Akacjowa, gen. Władysława Andersa, Armii „Poznań", Adama Asnyka, gen. Józefa Bema, Błotna, Boczna, Bosa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Mariana Buczka, Buczkowska, Budzyńska, Fryderyka Chopina, ks. Ignacego Czechowskiego, Ignacego Daszyńskiego, prof. Romana Drewsa, Michała Drzymały, Aleksandra Fredry, Gajowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Garncarska, Gołębia, Gościnna, Górna, gen. Józefa Hallera, Harcerska, Jagiellońska, Jodłowa, ks. Kazimierza Józefiaka, Karczewnik , Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Klonowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika (na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Henryka Sienkiewicza), Wojciecha Korfantego, Kozia, Krótka, Leona Kruczkowskiego, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Ludowa, Łąkowa, Ignacego Łukasiewicza, 3 Maja, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Miodowa, Młyńska, Stanisława Moniuszki, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Notecka, Nowa, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Stefana Okrzei, gen. Leopolda Okulickiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Widok, Parkowa, Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Podgórna, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Józefa Raczkowskiego, Władysława Reymonta, Rolna, Rynek (z wyłączeniem odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Rzeźnicka, Sadowa, Tadeusza Siejaka, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Składowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Leopolda Staffa, Andrzeja Struga, Strzelecka, Lucjana Szenwalda, Karola Szymanowskiego, Ślusarska, Świerkowa, Świętokrzyska, Topolowa, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima, Ludwika Waryńskiego, Wiejska , Wierzbowa, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego (odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Władysława Reymonta), Władysława Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zdrojowa, Zielona

Drogi powiatowe (z wnioskiem należy wystąpić do Starosty Chodzieskiego):
Marii Dąbrowskiej, Dworcowa, Fabryczna, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika (na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Piekary), Kościelna, Tadeusza Kościuszki, ks. dr Tomasza Malepszego, Stanisława Małachowskiego, Karola Marcinkowskiego, Mostowa, Ofiar Gór Morzewskich, Ignacego Jana Paderewskiego, Piekary, Rynek (odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Słoneczna, Ujska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Władysława Jagiełły), Wiosny Ludów, Wojska Polskiego (odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego do pl. Rynek), Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zamkowa, Stefana Żeromskiego

Drogi wojewódzkie (z wnioskiem należy wystąpić do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg):
Franciszka Buszczaka (od ul. Stanisława Staszica do ul. Władysława Jagiełły), Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Staszica, Zwycięstwa

Drogi krajowe (z wnioskiem należy wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad):
Franciszka Buszczaka (od ul. Władysława Jagiełły do granic miasta), Władysława Jagiełły, Ujska (od ul. Władysława Jagiełły do granic miasta)

Ponadto, w przypadku umieszczenia reklamy na urządzeniu obcym (ściana budynku, latarnia oświetlenia ulicznego), w pierwszej kolejności uzyskać należy zgodę właściciela tego urządzenia.

Gmina Miejska w Chodzieży jest właścicielem latarni oświetleniowych:

Pozostałe latarnie oświetlenia ulicznego są własnością zakładu energetycznego, do którego to należy wystąpić o zgodę na zawieszenie na nich reklamy. Następnie załączając przedmiotową zgodę, należy wystąpić do właściwego zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku latarni oświetleniowych znajdujących się na majątku gminy, zgoda jest nieodpłatna. Zgoda na umieszczenie reklamy na latarni oświetlenia ulicznego stanowiącej własność gminy, w pasie drogowym drogi gminnej nie jest wymagana. Kompletną zgodę stanowić w tym przypadku będzie decyzja administracyjna na zajęcie pasa drogowego.

Kontakt bezpośredni  do uzyskania informacji dodatkowych w Urzedzie Miejskim w Chodzieży:
Szymon Zychla
Urząd Miejski w Chodzieży
tel. (67) 28-27-171 wew. 301