Skład Rejonowej Komisji Wyborczej

Komunikat

Rejonowej Komisji Wyborczej nr 19 w Pile

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

 

         Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 19 w Pile, powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., siedzibie komisji i pełnionych dyżurach:

 

I. SKŁAD KOMISJI:

 

1.    Anna Kulczewska-Garcia                 - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,

         Przewodniczący Komisji                         Komisarz Wyborczy w Pile

2.    Maria Trzebna                                  - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

     Zastępca Przewodniczącego Komisji     w stanie spoczynku

3.    Dariusz Małecki                                - sędzia Sądu Rejonowego w Pile

4.    Jerzy Wiewiórka                               - sędzia Sądu Rejonowego w Pile

5.    Monika Szawłowska-Andrzejczak   - sędzia Sądu Rejonowego w Wągrowcu

 

Sekretarz Komisji:

Renata Kurzajczyk                       - p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego    

                                                                 Biura Wyborczego w Pile

II. SIEDZIBA KOMISJI:

Piła, Al. Niepodległości 33/35 (gmach Starostwa Powiatowego w Pile),
pokój 34

tel. 67/ 215-28-80  oraz  215-28-71

III. DYŻURY:

 Członkowie Komisji pełnią dyżury w środy w godz. od 13.oo do 15.oo
 

 

      Sekretarz Komisji

 

    /-/Renata Kurzajczyk