Uchwała nr XLV/384/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych