Uchwała nr XLV/358/2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych, komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.