Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie zmiany studium

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennewo miasta Chodzieży.