Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Treść zawiadomienia o wyborze oferty na "Rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy"