Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony 

Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy.

Nr ogłoszeni: 38338 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

Modyfikacja SIWZ

Zapytania i odpowiedz