Protokół Nr XL/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2013 r.

Protokół Nr XL/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada  2013 r.:

Załącznik: