Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na rok 2014

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej:

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chodzieży na 2014 rok.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chodzieży na 2014r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chodzież.