Protokół Nr XXXIX/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2013 r.

Protokół Nr XXXIX/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października  2013 r.

Załączniki: