Protokół Nr XXXVIII/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 września 2013 r.:

Protokół Nr XXXVIII/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 września 2013 r.:

Załącznik: