Protokół Nr XXXVII/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013 r.:

Protokół Nr XXXVII/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013 r.:

Załączniki: