Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Chodzieży w terminach od 2.09.2013 r. do 7.10.2013 r.

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Chodzieży w terminach od 2.09.2013 r. do 7.10.2013 r. :

 L.p.

Imię i Nazwisko

Data dyżuru

1.

Ewa Siodła

02.09.2013 r.

2.

Eugeniusz Lasota

09.09.2013 r.

3.

Dariusz Boberski

16.09.2013 r.

4.

Beata Chmielewska

23.09.2013 r.

5.

Zofia Siejak

30.09.2013 r.

6.

Jarosław Górski

07.10.2013 r.

UWAGA!


Radni dyżurują w pokoju nr 205 (parter) Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 w godz. od 16.00 do 17.00UWAGA!


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży p. Mirosława Kutnik pełni dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00-15.00