Protokół Nr XXXV/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 maja 2013 r. :

Protokół Nr XXXV/2013 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 maja 2013 r. :

Załączniki: