Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku ulg

Chodzież, dnia 17.05.2013 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

L.p

Imię, nazwisko, nazwa podatnika

Rodzaj podatku lub opłaty

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Małgorzata Kraft

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie

7.903

Program de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

2

A-Z Meble Sp.J. A.Michalewska S.Strzałkowska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

4.181

Przejściowe trudności finansowe

3

Jerzy Boberski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie podatku wraz z odsetkami

6.720 + odsetki 11

Budowa ronda i utrudniony dojazd do firmy

4

Berczyński Henryk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.308 + odsetki 244

Trudna sytuacja finansowa i życiowa

5

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

2.489

Brak ujęcia w budżecie przypisu za lata ubiegłe

6

Ewa i Wiesław Nesteruk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

293 + odsetki 41

Trudna sytuacja finansowa

7

Ewa i Wiesław Nesteruk

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

8

Urszula Rochowiak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

9

Marian Czoska Stamar Wejherowo

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

10

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

11

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

12

Porcelana Chodzież S.A.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

13

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

14

Centrum Handlowe MAG

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

16

Porcelana Chodzież S.A.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

17

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

18

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

 

19

Eugeniusz Masternak

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

 

 

Chodzież, dnia 17.05.2013 r


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych


Małgorzata Kraft

Krzysztof Klofik

Jerzy Garstka

Arkadiusz Matusiak

Michał Mocarski

Bogdan Dudek

Henryk Sulima

Maciej Pawiński

Mateusz Małachowski

Wojciech Gotszling 

Opr. J. Węgrzyn