Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011r

Chodzież, dnia 07.05.2012 r

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r Nr 157, poz. 1240) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011 r ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię, nazwisko, nazwa podatnika

Rodzaj podatku lub opłaty

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

2322

Trudna sytuacja finansowa

2

Marian Czoska Stamar Wejherowo

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

7578,5

Trudna sytuacja finansowa

3

Katarzyna Zydor

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

674

Trudna sytuacja finansowa

4

Artur Brose

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3228 + odsetki 343

Przejściowe trudności finansowe

5

Franciszek Jeśko

Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny + nieruchomość)

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3238,30 + odsetki 1941

Trudna sytuacja finansowa, bezskuteczność egzekucji

6

Maria Zagozda

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1215 + odsetki 260

Trudna sytuacja finansowa po przejęciu przedsiębiorstwa

7

Jacek Zadworny PUPH Drutex

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

15.000 + odsetki 2229

Trudności finansowe po przejęciu zadłużonego przedsiębiorstwa

8

Zdzisław Bieluk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3426 + odsetki 2364

Trudna sytuacja finansowa

9

Leszek Augustynowicz

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

2312 + odsetki 154

Trudna sytuacja finansowa

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

11

Porcelana „Chodzież" S.A

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

13

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

14

Centrum Handlowe MAG sp. zoo

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

15

Tadeusz Harmatowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

16

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

17

Porcelana „Chodzież" SA

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

18

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

 

Opr. J.Węgrzyn