Uchwała Nr VIII/74/2007 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Chodzieży oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.