ZARZĄDZENIE NR 37/2013

Zarządzenie w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2012 rok