Uchwała Nr X/98/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007.