ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 czerwca 2018 r.
sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.