Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży dostępny na stronie zintegrowanego portalu Prawa Miejscowego.