Wykaz aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Chodzieży lata 2002-2012

 

Wykaz aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Chodzieży lata 2002-2012

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

Status

Uwagi - tekst jednolity

- Data obowiązywania aktu

- Data wejścia w życie aktu

Informacje dot. - daty uchylenia aktu

- daty zmiany aktu

- daty utraty mocy obowiązywania aktu

 

1.

XLI/369/02

25.06.2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Wojska Polskiego

Nr 104 poz 2602 z dn. 05.08.2002 r.

Wchodzi w życie 20.08.2002 r.

   

2.

XLII/384/02

25.07.2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na obszarze położonym przy ul. 3 Maja

Nr 118 poz. 3293 z dn. 27.09.2002 r.

Wchodzi w życie 12.10.2002 r.

   

3.

XLIII/396/02

08.08.2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży na obszarze działek oznaczonych nr ewid. 3440/11 i 3440/14 przy ul. Świętokrzyskiej

Nr 118 poz. 3296 z dn. 27.09.2002 r.

Wchodzi w życie 12.10.2002 r.

   

4.

III/23/2002

30.12.2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Kruczkowskiego

Nr 35 poz. 665 z dn. 07.03.2003 r.

Wchodzi w życie 22.03.2003 r.

   

5.

IV/43/2003

18.02.2003 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Zwycięstwa

Nr 61 poz. 1127 z dn. 15.04.2003 r.

Wchodzi w życie 30.04.2003 r.

   

6.

V/58/2003

28.03.2003 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Osiedle Leśne

Nr 82 poz.1578 z dn.22.05.2003 r.

Wchodzi w życie 06.06.2003 r.

   

7.

V/61/2003

28.03.2003 r.

W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ul. Zwycięstwa

Nr 119 poz. 2187 z dn. 07.07.2003 r.

Wchodzi w życie 22.07.2003 r.

   

8.

VII/72/2003

27.05.2003 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Słonecznej

Nr 131 poz. 2463 z dn. 01.08.2003 r.

Wchodzi w życie 16.08.2003 r.

   

9.

VIII/92/2003

11.07.2003 r.

W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Nr 144 poz. 2739 z dn. 06.09.2003 r.

Wchodzi w życie 21.09.2003 r.

   

10.

IX/109/2003

15.09.2003 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik

Nr 178 poz. 3305 z dn. 18.12.2003 r.

Wchodzi w życie 03.12.2003 r.

   

11.

IX/110/2003

15.09.2003 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego

Nr 169 poz. 3156 z dn. 30.12.2003 r.

Wchodzi w życie 14.01.2004 r.

   

12.

XII/153/2003

29.12.2003 r.

W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży

Nr 4 poz. 102 z dn. 21.01.2004 r.

Wchodzi w życie 05.02.2004 r.

   
13. XVII/178/04 cz.1 cz.2 cz.3 28.05.2004 r. O miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Buszczaka, Jagiełły, Młyńskiej Nr 117 poz. 2305 z dn.22.07.2004 r. Wchodzi w życie 22.08.2004 r.    

14.

XVIII/196/04

30.06.2004 r.

W sprawie nadania nazwy projektowanej nowej ulicy położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka

Nr 128 poz. 2620 z dn. 12.08.2004 r.

Wchodzi w życie 27.08.2004 r.

Nie obowiązuje - Zmieniono Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.

 

15.

XXI/222/04

29.10.2004 r.

W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież

Nr 167 poz. 3606 z dn. 03.12.2004 r.

Wchodzi w życie 18.12.2004 r.

   

16.

XXI/223/04

29.10.2004 r.

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież

Nr 167 poz. 3607 z dn. 03.12.2004 r.

Wchodzi w życie 18.12.2004 r.

   

17.

XXII/235/04 cz.1 cz.2 cz.3

29.11.2004 r.

O miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Staszica

Nr 1 poz.5 z dn. 10.01.2005 r.

Wchodzi w życie 10.02.2005 r.

   

18.

XXVI/263/05

06.06.2005 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej

Nr 113 poz. 3056 z dn. 26.07.2005 r.

Wchodzi w życie 26.08.2005 r.

   

19.

XXIX/288/05

30.09.2005 r.

W sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących pomocy w formie posiłków potrzebującym na terenie miasta Chodzieży

Nr 155 poz. 4234 z dn. 10.11.2005 r.

Wchodzi w życie 25.11.2005 r.

   

20.

XXXII/308/05 cz.1

02.12.2005 r.

W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 195 poz. 5418 z dn. 16.12.2005 r.

Wchodzi w życie 31.12.2005 r.

   

21.

XXXIV/333/06

13.01.2006 r.

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Nr 35 poz. 985 z dn. 15.03.2006 r.

Wchodzi w życie 30.03.2006 r.

   

22.

IV/29/06 cz.1

28.12.2006 r.

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Nr 14 poz. 365 z dn. 07.02.2007 r.

Wchodzi w życie 22.02.2007 r.

   

23.

V/40/07

30.01.2007 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Karczewnik

Nr 33 poz. 832 z dn. 12.03.2007 r.

Wchodzi w życie 12.04.2007 r.

   

24.

V/41/07

30.01.2007 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Leopolda Staffa

Nr 33 poz. 833 z dn. 12.03.2007 r.

Wchodzi w życie 12.04.2007 r.

   

25.

VI/47/07 cz.1

22.02.2007 r.

W sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

Nr 43 poz. 1071 z dn. 29.03.2007 r.

Wchodzi w życie 13.04.2007 r.

Zmieniona przez Uchwałę Nr XXXVII/315/2013 z dnia 27.06.2013r.

 

26.

XIV/118/07 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4 cz.5

25.10.2007 r.

W sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości oraz przyjęcie „ Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Chodzieży"

Nr 180 poz. 3984 z dn. 05.12.2007 r.

Wchodzi w życie 20.12.2007 r.

   

27.

XVIII/146/08 cz.1 cz.2 cz.3

25.01.2008 r.

W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Nr 42 poz. 868 z dn. 27.03.2008 r.

Wchodzi w życie 11.04.2008 r.

   

28.

XVIII/147/08 cz.1 cz.2 cz.3

25.01.2008 r.

W sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

Nr 42 poz. 869 z dn. 27.03.2008 r.

Wchodzi w życie 11.04.2008 r.

Zmieniona przez Uchwałę nr XXIX/236/08 z dnia 27.11.2008 r., XVII/137/12 z dnia 08.02.2012r.

 

29.

XX/165/08 cz.1 cz.2 cz.3

28.03.2008 r.

W sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w zbiegu ulic: Wiosny Ludów, Paderewskiego, Krasińskiego i Zwycięstwa w Chodzieży

Nr 77 poz. 1497 z dn. 13.05.2008 r.

Wchodzi w życie 28.05.2008 r.

   

30.

XX/166/08 cz.1 cz.2 cz.3

28.03.2008 r.

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Nr 77 poz. 1498 z dn. 13.05.2008 r.

Wchodzi w życie 28.05.2008 r.

   

31.

XXII/181/08 cz.1 cz.2

26.05.2008 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego

Nr 135 poz. 2481 z dn. 20.08.2008 r.

Wchodzi w życie 20.09.2008 r.

   

32.

XXVI/222/08

30.09.2008 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich

Nr 189 poz. 3140 z dn. 06.11.2008 r.

Wchodzi w życie 07.11.2008 r.

   

33.

XXVI/223/08

30.09.2008 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Krasińskiego

Nr 189 poz. 3141 z dn. 06.11.2008 r.

Wchodzi w życie 07.11.2008 r.

   

34.

XXIX/236/08 cz.1 cz.2 cz.3

27.11.2008 r.

W sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25.01.2008 r. W sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawamia rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Nr 257 poz. 4703 z dn. 31.12.2008 r.

Wchodzi w życie 15.01.2009 r.

   

35.

XXIX/245/08 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4 cz.5

27.11.2008 r.

W sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Nr 244 poz. 4296 z dn. 17.12.2008 r. cz.1 cz.2 cz.3

Wchodzi w życie 01.01.2009 r.

Nie obowiązuje-

Zmiana Uchwałą Nr XL/349/2013 z dn. 28.11.2013

 

36.

XXXIV/277/09

30.03.2009 r.

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

Nr 101 poz. 1572 z dn. 18.05.2009 r.

Wchodzi w życie 02.06.2009 r.

   

37.

XXXIV/283/09

30.03.2009 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w rejonie ulicy Topolowej

Nr 101 poz. 1573 z dn. 18.05.2009 r.

Wchodzi w życie 02.06.2009 r.

Nie obowiązuje - Zmieniono Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.

 

38.

XXXIV/284/09

30.03.2009 r.

W sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

Nr 101 poz. 1574 z dn. 18.05.2009 r.

Wchodzi w życie 02.06.2009 r.

   

39.

XXXVI/299/09

01.06.2009 r.

W sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chodzież

Nr 133 poz. 2218 z dn. 07.07.2009 r.

Wchodzi w życie 22.07.2009 r.

   

40.

XXXVI/310/09

01.06.2009 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej

Nr 142 poz. 2368 z dn. 23.07.2009 r.

Wchodzi w życie 23.08.2009 r.

   

41.

XXXVII/316/09

29.06.2009 r.

W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Nr 161 poz. 2754 z dn. 04.09.2009 r.

Wchodzi w życie 19.09.2009 r.

Zmieniona przez Uchwałę nr XLIII/383/10

 

42.

XXXIX/343/09

29.10.2009 r.

W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież

Nr 235 poz. 4321 z dn. 31.12.2009 r.

Wchodzi w życie 15.01.2010 r.

   

43.

XLII/370/09

28.12.2009 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego

Nr 110 poz. 2039 z dn. 02.06.2010 r.

Wchodzi w życie 03.07.2010 r.

   

44.

XLIII/382/10

15.02.2010 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w rejonie ulicy Kochanowskiego

Nr 82 poz. 1614 z dn. 27.04.2010 r.

Wchodzi w życie 12.05.2010 r.

Nie obowiązuje - Zmieniono Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.

 

45.

XLIII/383/10

15.02.2010 r.

W sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dn. 29.06.2009 r. W sprawie ustalenia zasad usytuowania ma terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Nr 82 poz. 1615 z dn. 27.04.2010 r.

Wchodzi w życie 12.05.2010 r.

   

46.

XLVIII/419/10

31.05.2010 r.

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym

Nr 157 poz. 2992 z dn. 12.08.2010 r.

Wchodzi w życie 27.08.2010 r.

   

47.

XLIII/420/10

31.05.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Młyńskiej i Jagiełły

Nr 157 poz. 2993 z dn. 12.08.2010 r.

Wchodzi w życie 12.09.2010 r.

   

48.

XLVIII/423/10

31.05.2010 r.

W sprawie udzelenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr 157 poz. 2994 z dn. 12.08.2010 r.

Wchodzi w życie 27.08.2010 r.

   

49.

XLVIII/424/10

31.05.2010 r.

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr 157 poz. 2995 z dn. 12.08.2010 r.

Wchodzi w życie 27.08.2010 r.

   

50.

XLIX/429/10

23.06.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Konopnickiej

Nr 188 poz. 3495 z dn. 15.09.2010 r.
cz.1 cz.2

Wchodzi w życie 16.10.2010 r.

   

51.

XLIX/430/10

23.06.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej

Nr 188 poz.3496 z dn. 15.09.2010 r.

Wchodzi w życie 16.10.2010 r.

   

52.

XLIX/435/10

23.06.2010 r.

W sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 3706 do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Nr 170 poz. 3204 z dn. 30.08.2010 r.

Wchodzi w życie 14.09.2010 r.

   

53.

LII/455/10

28.09.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka

Nr 237 poz. 4435 z dn. 25.11.2010 r.

Wchodzi w życie 26.12.2010 r.

   

54.

LII/456/10

28.09.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

Nr 237 poz. 4436 z dn. 25.11.2010 r.

Wchodzi w życie 26.12.2010 r.

   

55.

LII/457/10

28.09.2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego

Nr 237 poz. 4437 z dn. 25.11.2010 r.

Wchodzi w życie 26.12.2010 r.

   

56.

LIV/483/10

10.11.2010 r.

W sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Nr 260 poz. 4916 z dn. 30.12.2010 r.

Wchodzi w życie 14.01.2011 r.

Zmieniona przez Uchwałę nr IV/24/11

 

57.

IV/21/11

16.02.2011 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica

Nr 112 poz. 1886 z dn. 26.04.2011 r.

Wchodzi w życie 27.05.2011 r.

   

58.

IV/24/11

16.02.2011 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10.11.2010 r. W sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Nr 91 poz.1546 z dn. 11.04.2011 r.

Wchodzi w życie 26.04.2011 r.

   

59.

V/36/11

30.03.2011 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły

Nr 145 poz. 2331 z dn. 26.05.2011 r.

Wchodzi w życie 26.06.2011 r.

   

60.

V/37/11

30.03.2011 r.

W sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne,a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Nr 116 poz. 1945 z dn. 27.04.2011 r.

Wchodzi w życie 12.05.2011 r.

Nie obowiązuje - Zmieniona Uchwałę XXXVII/316/2013 z dn. 27.06.2013

 

 

 

61.

VI/42/11

15.04.2011 r.

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

Nr 149 poz. 2418 z dn. 30.05.2011 r.

Wchodzi w życie 14.06.2011 r.

Utraciła moc - obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII/335/2013 z dnia 26.09.2013r.

 

62.

VIII/52/11

26.05.2011 r.

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłóbka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych

Nr 190 poz. 2987 z dn. 06.07.2011 r.

Wchodzi w życie 21.07.2011 r.

   

63.

XII/86/11

29.09.2011 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Fabrycznej

Nr 329 poz. 5515 z dn. 07.12.2011 r.

Wchodzi w życie 07.01.2012 r.

   

64.

XII/89/11

29.09.2011 r.

W sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

Nr 286 poz. 4614 z dn. 27.10.2011 r.

Wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. (po upływie 14 dni publikacji w Dz.U. 11.11.2011 r.)

Utraciła moc- obowiązuje Uchwała NrXXXVIII/325/2013 z dnia 26.09.2013r.

 

65.

XIII/93/11

27.10.2011 r.

W sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży

Poz.341 z dn. 16.01.2012 r. cz.1 cz.2

Wchodzi w życie 31.01.2012 r.

Zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/320/2013 z dnia 27.06.2013r.

 

66.

XIII/100/11

27.10.2011 r.

W sprawie podatku od nieruchomości

Poz.302 z dn.12.01.2012 r.

Ma zastosowanie od dnia 01.01.2012 r.

Nie obowiązuje-

Zmiana Uchwałą Nr XL/348/2013 z dn. 28.11.2013

 

67.

XIV/108/11

30.11.2011 r.

W sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

Nr 372 poz. 6749 z dn.30.12.2011 r.

Wchodzi w życie 14.01.2012 r.

   

68.

XIV/109/11

30.11.2011 r.

W sprawie opłaty targowej

Nr 363 poz. 6532 z dn. 23.12.2011 r.

Wchodzi w życie 07.01.2012 r.

   

69.

XIV/115/11

30.11.2011 r.

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr 363 poz. 6533 z dn. 23.12.2011 r.

Wchodzi w życie 07.01.2012 r.

   

70.

XIV/116/11

30.11.2011 r.

W sprawie udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczytego w prawo własności

Nr 363 poz. 6534 z dn. 23.12.2011 r.

Wchodzi w życie 07.01.2012 r.

   

71.

XIV/117/11

30.11.2011 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka i Topolowej

Poz. 459 z dn. 18.01.2012 r.

Wchodzi w życie 18.02.2012 r.

   

72.

XV/123/11

14.12.2011 r.

Uchwała budżetowa miasta Chodzieży na 2012 rok

Poz. 419 z dn. 17.01.2012 r. cz.1 cz.2

Wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

   

73.

XVII/132/12

08.02.2012 r.

W sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,zasad udzielania rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów.

Poz. 1385 z dn. 16.03.2012 r.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. ( 31.03.2012 r.) z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

   

74.

XVII/133/12

08.02.2012 r.

W sprawie obniżenia wysokości wskaźników oprocentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

Poz. 1383 z dn. 16.03.2012 r.

Wchodzi w życie 31.03.2012 r.

   

75.

XVII/137/12

08.02.2012 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25.01.2008 r.w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Poz.1384 z dn. 16.03.2012 r.

Wchodzi w życie 31.03.2012 r.

   

76.

XVII/144/12

08.02.2012 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr V/37/11 z dnia 30.03.2011 r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłości ich wykorzystania

Poz. 908 z dn. 13.02.2012 r.

Wchodzi w życie 28.02.2012 r.

Zmienona przez Uchwałę Nr XXXVII/316/2013 z dnia 27.06.2013r.

 

77.

XIX/157/12

12.03.2012 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy

Poz. 1497 z dn. 23.03.2012 r.

Wchodzi w życie 07.04.2012 r.

Nie obowiązuje - Zmieniono Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.

 

78.

XX/170/12

02.04.2012 r.

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Poz. 1915 z dn. 24.04.2012 r.

Wchodzi w życie 09.05.2012 r.

Nie obowiązuje-

Zmieniono Uchwałą Nr XXXVI/312/2013 z dnia 27.05.2013

 

79.

XX/172/12

02.04.2012 r.

W sprawie określania zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chodzieży

Poz. 1914 z dn. 24.04.2012 r.

Wchodzi w życie 09.05.2012 r.

   

80.

XXIII/186/12

30.05.2012 r.

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Poz. 3269 z dn. 18.07.2012 r.

Wchodzi w życie 02.08.2012 r.

   

81.

XXIII/201/2012

30.05.2012 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik

Poz. 2991 z dn, 03.07.2012 r.

Wchodzi w życie 03.08.2012 r.

   

82.

XXV/205/12

28.06.2012 r.

W sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Poz. 3391 z dn. 26.07.2012 r.

Wchodzi w życie 10.08.2012 r.

   

83.

XXV/206/12

28.06.2012 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 z dn. 30.03.2011 r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Poz. 3392 z dn. 26.07.2012 r.

Wchodzi w życie 10.08.2012 r.

Zmienona przez Uchwałę Nr XXXVII/316/2013 z dnia 27.06.2013r.

 

84.

XXV/207/12

28.06.2012 r.

W sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu ich najemcom, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości najemcom budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu oraz wyrażania zgody na zastosowanie, innej niż określona w ustawie, stopy procentowej od rozlożonej na raty niespłaconej części ceny

Poz. 3393 z dn. 26.07.2012 r

Wchodzi w życie 10.08.2012 r.

   

85.

XXV/209/12

28.06.2012 r.

W sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Poz. 3394 z dn. 26.07.2012 r.

Wchodzi w życie z dniem podjęcia 28.06.2012 r.

   

86.

XXVI/212/12

19.07.2012 r.

W sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów siedzib obwodowych komisji wyborczych

Poz. 3430 z dn. 30.07.2012 r.

Wchodzi w życie z dniem podjęcia 19.07.2012 r.

   
87. XXVII/220/2012 27.09.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Poz. 4601 z dn. 29.10.2012 r.    Uchwała Nr 21/1523/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 r. stwierdzającą nieważność uchwały  
88. XXVII/229/2012 27.09.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul.Makuszyńskiego      Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2012 r. orzekające nieważność uchwały  
89.

XXVII/230/2012

cz.1 cz.2

27.09.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziezy w rejonie ulicy Noteckiej Poz. 5596 z dn. 26.11.2012 r .      
90. XXVIII/232/2012 29.10.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Poz. 4986 z dn. 8.11.2012 r.      
91. XXVIII/233/2012 29.10.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży Poz. 1550 z dn. 14.02.2013 r.      
92. XXVIII/237/2012 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej        
93. XXIX/240/2012 29.11.2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za jednego mieszkańca Poz. 1076 z dn. 31.01.2013 r.      
94. XXIX/241/2012 29.11.2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Poz. 1077 z dn. 31.01.2013 r.      
95. XXIX/242/2012 29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Poz.1078 z dn. 31.01.2013 r.      
96. XXIX/243/2012 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Chodzieży, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży Poz. 1079 z dn. 31.01.2013 r.      
97. XXX/260/2012 12.12.2012 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2013 rok Poz. 6331 z dn. 19.12.2012 r.      
98. XXXI/263/2012 27.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Poz. 1469 z dn. 12.02.2013 r.      
99. XXXI/265/2012 27.12.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich     Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 5.04.2013 KN-I.4131.1.203.2013.21 orzeka nieważność uchwały