Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.