Niepubliczne Przedszkole Nr 4

Z dniem 31 sierpnia 2012r. działalność zokończyło Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Miejską w Chodzieży i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2012r. jako niepubliczna jednostka oświatowa pod nazwą:

Niepubliczne Przedszkole Nr 4
o profilu edukacyjno – przyrodniczym
„Pod Dębusiem Olbrzymkiem”
Lucyna Różewicz
64-800 Chodzież, ul. Łąkowa 2