Internetowy system Aktów prawnych od 20.04.2010

Uchwały prawa miejscowego publikowane są w Dziennikach Urzędowych Województwa Wielkopolskiego pod adresem: 
Organ wydający Rada Miejska w Chodzieży

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/search?publisherId=87

Organ wydający Burmistrz Miasta Chodzieży

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/search?publisherId=481