Ogłoszenie

Chodzież, dnia 13 września 2012 r.

AGT-7321/1/2011 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek tj. dnia 27 września 2012 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz