Protokół Nr XXIII/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2012r.

Protokół Nr XXIII/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia  30 maja 2012r.:

Załącznik: