Protokół Nr XXII/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 maja 2012 r.:

Protokół Nr XXII/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 maja  2012 r.:

 Załączniki: