Protokół Nr XX/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 kwietnia 2012 r.:

Protokół Nr XX/2012 sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 kwietnia 2012 r.:

Załączniki: